Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện Tháp Mười

Năm học 2017-2018 trường Mẩu giáo Mỹ Quý tham dự hội thi với 5 giáo viên: Nguyễn Diễm Thúy, Hồ Kiều Dương, Huỳnh Thanh Trúc, Lê Thị Thúy và Trần Hồng Nhị.

Kết quả đạt 5/5 giáo viên. Đây quả là một thành tích tuyệt vời!IMG_1529500054334_1529502364991 IMG_1526631939499_1529500057809