Lễ tổng kết

Ngày 26 tháng 5 năm 2018 trường Mẫu giáo Mỹ Quý tổ chức tổng kết năm học 2017-2018.

Buổi lễ là dịp để nhìn nhận lại kết quả hoạt động của 1 năm học và trao thưởng cho những học sinh đạt thành tích cấp trường cấp huyện.IMG_1527317872537_1529499950951 IMG_1527317910871_1529499953641