Sinh nhật đoàn viên quý 1

Nhằm tạo sân chơi bổ ích và góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên. Ngày 9.3.2018 trường tổ chức sinh nhật quý 1 cho 10 công đoàn viên của trường.IMG_1529499770218_1529502310444

Cùng cầu nguyện và thổi nến

IMG_1529507363562_1529507536861

Nhận quà sinh nhật từ công đoàn

Hoạt động thu hút tất cả đoàn viên tham gia với không khí vui tươi lành mạnh.

KD